Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

 Πρόεδρος:                    

Αντιπρόεδρος:                               

Γραμματέας                                   

Ταμίας:                               

Μέλος:                                

Μέλος:                                 

Μέλος:  

Μέλος:

2023-2024 Γυμνάσιο Γενισέας.  Drupal 7     Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Λάκκα Ειρήνη ΠΕ0401