ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ

Είστε εδώ

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ)                                                                  ΠΡΟΣ:    ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ                                 

Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

 Πληροφορίες: (ΛΑΜΠΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ)                                                                                            

 e-mail: gymgenis@sch.gr                                                                               

Τηλέφωνο / Fax : 2541081477

 

 

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι το  σχολείο μας  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ)  σκοπεύει να  πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στις  16/0/2019  ημέρα Πέμπτη με συμμετοχή ογδόντα πέντε  συν-πλην τεσσάρων μαθητών  (85  +  4) ,πέντε (5) εκπαιδευτικών,  1 γονιός.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο σχολείο μας έως  10 /5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. τις κλειστές προσφορές τους βάσει της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017) και σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία.

 

1.

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ

 

2.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 16-05-2019. ΩΡΑ 08.15

 

EΠΙΣΤΡΟΦΗ: 16-05-2019. ΩΡΑ  14.00

3.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

(ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) /

(ΓΟΝΕΩΝ – *Η συμμετοχή των γονέων επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 και σύμφωνα με το άρθρο 10  παρ.5, 6  της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ( ΦΕΚ 681/ τ.Β’/06-03-2017))

 

 

 85+ 4 μαθητές

 

5 καθηγητές

 

  (1 γονιός)

  

    Σύνολο: 91+  4

4.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ   ΜΕΣΟ

ΜΕΣΟ

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ

 

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ

 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ

5.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

      πρόσθετες προδιαγραφές            (μονόκλινα / δίκλινα / τρίκλινα δωμάτια- πρωινό ή ημιδιατροφή)

 

 

 

 

6.  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

(παρακολούθηση  εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα κλπ)

             ΟΧΙ

7.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

 

ΝΑΙ

8.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

(κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας)

 

ΝΑΙ

9.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ οργανωμένου ταξιδιού (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

10.

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

11.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ σε μαθητή, σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του

 

ΝΑΙ

12.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕΧΡΙ 10/5/2019  ώρα 12.30 μ. μ. (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)  ή email

13.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

Παρασκευή, 10/5/2019 ώρα 12.30 -13.00 μ. μ.

 

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι:

α) Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

β) Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός. Το σχολείο θα λάβει σοβαρά υπόψη του την αξιοπιστία και την εμπειρία του Τουριστικού Γραφείου, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αναλυτική περιγραφή της κάθε προσφοράς.

γ) Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς και η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί αιτία απόρριψης του υποψήφιου αναδόχου τουριστικού γραφείου.

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

                                                                                                               (ΛΑΜΠΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ / ΠΕ11)