Τμήματα

Κατά την σχολική χρονιά 2023 - 2024 στο γυμνάσιό μας λειτουργούν συνολικά 6 τμήματα

Α' Γυμνασίου      Β' Γυμνασίου          Γ' Γυμνασίου

Α1    Α2                Β1    Β2                      Γ1    Γ2

2023-2024 Γυμνάσιο Γενισέας.  Drupal 7     Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Λάκκα Ειρήνη ΠΕ0401