Τμήματα

Είστε εδώ

Κατά την σχολική χρονιά 2017 - 2018 στο γυμνάσιό μας λειτουργούν συνολικά 7 τμήματα

Α' Γυμνασίου      Β' Γυμνασίου          Γ' Γυμνασίου

Α1    Α2     A3           Β1    Β2                      Γ1    Γ2