Υλικά

Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα παρακάτω:

A1 και A2

Για τα μαθηματικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 τετράδιο σπιράλ με 2 θέματα, 1 μπλε τετράδιο απλό με 50 φύλλα, ένα σετ γεωμετρικά όργανα, ένα διαβήτη με βίδα (να έχει οπωσδήποτε βίδα), 1 μολύβι.

Για τα Αρχαία 1 τετράδιο πενηντάφυλλο

Για την Λογοτεχνία 1 τετράδιο με 2 θέματα 60φυλλο

Για την Οδύσσεια 1 τετράδιο με 2 θέματα 60φυλλο

Για τα Γερμανικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 σπιράλ 30φυλλο, 1 τετράδιο απλό τριαντάφυλλο

Για την Βιολογία 1 τετράδιο απλό τριαντάφυλλο

Για τη Γλώσσα 1 τετράδιο με περιθώριο 30φυλλο, 1 τετράδιο απλό πενηντάφυλλο, 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες

Για την Φυσική 1 τετράδιο απλό τριαντάφυλλο

Για τα Αγγλικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 σπιράλ 30φυλλο, 1 τετράδιο απλό τριαντάφυλλο

Για τη Γεωγραφία 1 τετράδιο απλό 30φυλλο, 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες

Β1 και Β2

Για την Ιστορία 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες,1 τετράδιο απλό πενηντάφυλλο

Για την Ιλιάδα 2 τετράδιο απλό πενηντάφυλλο, 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες

Για τα Μαθηματικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 2 τετράδια σπιράλ με 2 θέματα, 1 μπλε τετράδιο απλό με 50 φύλλα, ένα σετ γεωμετρικά όργανα, ένα διαβήτη με βίδα (να έχει οπωσδήποτε βίδα), 1 μολύβι.

Για τη Λογοτεχνία 1 τετράδιο με 2 θέματα 60φυλλο

Για τα Αρχαία 2 τετράδια απλά πενηντάφυλλα

Για τα Γερμανικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 σπιράλ 30φυλλο

Για τα Αγγλικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 σπιράλ 30φυλλο

Για τη Γλώσσα 1 τετράδιο απλό πενηντάφυλλο

Για τη Φυσική 1 τετράδιο απλό 30φυλλο

Για τη Βιολογία 1 τετράδιο απλό 30φυλλο

Για τη Χημεία 1 τετράδιο απλό 30φυλλο

Για τη Γεωγραφία 1 τετράδιο απλό 30φυλλο, 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες

Γ1 και Γ2

Για τα Μαθηματικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 τετράδιο σπιράλ με 2 θέματα, 1 μπλε τετράδιο απλό με 50 φύλλα, ένα σετ γεωμετρικά όργανα, ένα διαβήτη με βίδα (να έχει οπωσδήποτε βίδα), 1 μολύβι.

Για τα Γερμανικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 σπιράλ 30φυλλο

Για τα Αγγλικά 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες, 1 σπιράλ 30φυλλο

Για την Ελένη 1 τετράδιο απλό πενηντάφυλλο

Για την Λογοτεχνία 2 τετράδια απλά πενηντάφυλλα

Για την Κοινωνική αγωγή 1 τετράδιο με 2 θέματα 60φυλλο

Για την Νεοελληνική γλώσσα 1 τετράδιο με 2 θέματα 80φυλλο, ένα εκθέσεων 30φυλλο με μεγάλο περιθώριο (είναι ειδικό για εκθέσεις)

Για τα Αρχαία 2 τετράδια απλά πενηντάφυλλα, 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες

Για την Ιστορία 1 τετράδιο απλό πενηντάφυλλο, 1 ντοσιέ με 50 διαφάνειες

Για τη Φυσική 1 τετράδιο απλό 30φυλλο

Για τη Βιολογία 1 τετράδιο απλό 30φυλλο

Για τη Χημεία 1 τετράδιο απλό 30φυλλο

*Σημείωση εάν δεν βρίσκετε ντοσιέ με 50 διαφάνειες μπορείτε να πάρετε μια μεγάλη διαφάνεια η οποία να χωράει πολλές φωτοτυπίες

Κατηγορία:

2023-2024 Γυμνάσιο Γενισέας.  Drupal 7     Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Λάκκα Ειρήνη ΠΕ0401